KADRA PEDAGOGICZNA SP5 Nysa

L.p.

Nazwisko i imię nauczyciela

Nauczany przedmiot

1 mgr Chudzińska Beata edukacja wczesnoszkolna
2 mgr Domagała-Harmata Renata edukacja wczesnoszkolna
3 mgr Gniadek Danuta edukacja wczesnoszkolna
4 mgr Mertin-Sopyła Justyna edukacja wczesnoszkolna
5 mgr Retman Iwona edukacja wczesnoszkolna
6 mgr Rogowska Katarzyna edukacja wczesnoszkolna
7 mgr Agnieszka Szubert edukacja wczesnoszkolna
8 mgr Monika Przedwojewska wychowawca zerówki
9 mgr Anna Lorenc wychowawca zerówki
10 mgr Joanna Szubert wychowawca zerówki
10 mgr Iwanicka Danuta  plastyka
11 mgr Lipka Zdzisław sztuka, przyroda, geografia
12 mgr Niedzielska Małgorzata język polski
13 mgr Pilch Bożena język polski
14 mgr Margielewska Sylwia matematyka
15 mgr Mazurkiewicz Dorota historia
16 mgr Rusnak Marzenna biblioteka
17 mgr Krzyż Andrzej- zastępca dyrektora fizyka, informatyka, przyroda,matematyka
18 mgr Nowakowska Barbara  religia
19 mgr Woźniak Eulalia- dyrektor szkoły pedagog, język angielski
20 mgr Paralusz Marzena język angielski
21 mgr Rybicka Maria  muzyka, przyroda
22 mgr Badowska Marzena  język angielski
23 mgr Korbus-Sieczko Iwona  wychowanie fizyczne
24 mgr Muniak-Niewiadomska Aleksandra  wychowanie fizyczne