WPŁATY NA KOMITET RODZICIELSKI

Rada Rodziców ustaliła 40 zł od rodziny.